Технічна документація із землеустрою

Безкоштовна консультація

Калініна Тетяна

Керівник відділу землевпорядкування та кадастру

Документація із  землеустрою  —  затверджені  в установленому порядку  текстові  та  графічні   матеріали,   якими   регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності,  а також матеріали обстеження  і  розвідування  земель, авторського нагляду за виконанням проектів тощо.

Технічна документація із землеустрою Термін Вартість
Технічна документація із землеустрою - 2000 грн.

Види технічної документації із землеустрою:

  • технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
  • технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
  • технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

Законами України та іншими нормативно-правовими актами можуть встановлюватися інші види документації із землеустрою.

    Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на  місцевості) проводиться  відповідно  до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.
Встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на  місцевості) здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Документація із землеустрою щодо встановлення меж житлової та громадської забудови розробляється  у  складі  генерального  плану населеного  пункту,  проектів  розподілу територій і є основою для встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка.
У разі,  якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками,  струмками,  каналами,  лісосмугами,  шляхами, шляховими спорудами,  парканами,  огорожами,  фасадами  будівель  та  іншими лінійними  спорудами  і  рубежами  тощо),  межові  знаки можуть не встановлюватися.
Власники землі та землекористувачі,  у тому  числі  орендарі, зобов’язані  дотримуватися  меж  земельної ділянки,  закріпленої в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка.
Межові знаки здаються  за  актом  під  нагляд  на  збереження власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям.

     Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

Технічна  документація  із  землеустрою  щодо поділу та об’єднання земельних ділянок включає:

а) пояснювальну записку;

б) технічне завдання на складання  документації,  затверджене замовником документації;

в) кадастрові  плани  земельних  ділянок,  які об’єднуються в одну земельну  ділянку,  або  частини  земельної   ділянки,   яка виділяється в окрему земельну ділянку;

г) матеріали польових геодезичних робіт;

ґ) акт  приймання-передачі  межових  знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;

д) перелік обтяжень прав на земельну ділянку,  обмежень на її використання та наявні земельні сервітути;

е) нотаріально   посвідчена  згода  на  поділ  чи  об’єднання земельної  ділянки заставодержателів, користувачів  земельної ділянки   (у разі перебування  земельної  ділянки  в  заставі, користуванні);

є) згоду власника земельної  ділянки,  для  земель  державної власності   —  органу,  уповноваженого  здійснювати  розпорядження земельною ділянкою,  на  поділ  чи  об’єднання  земельних  ділянок користувачем  (крім  випадків поділу земельної ділянки у зв’язку з набуттям права власності  на  житловий  будинок,  розташований  на ній).

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

Встановлення меж   частини   земельної   ділянки,   на    яку поширюються права суборенди,  сервітуту, проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

Технічна документація із землеустрою  щодо  встановлення  меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права суборенди, сервітуту, включає:

а) пояснювальну записку;

б) технічне завдання на складання  документації,  затверджене замовником документації;

в) кадастровий  план  земельної  ділянки  із  зазначенням меж частини земельної ділянки,  на яку  поширюються  права  суборенди, сервітуту;

г) матеріали польових геодезичних робіт;

ґ) копії  документів,  що  є  підставою  для  виникнення прав суборенди, сервітуту.