Технічна документація із землеустрою

Безкоштовна консультація

Руденко Руслан

Керівник відділу

Документація із  землеустрою  —  затверджені  в установленому порядку  текстові  та  графічні   матеріали,   якими   регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності,  а також матеріали обстеження  і  розвідування  земель, авторського нагляду за виконанням проектів тощо.

Технічна документація із землеустрою Термін Вартість
Технічна документація із землеустрою - 5000 грн.

Види технічної документації із землеустрою:

 • технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;
 • технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

Законами України та іншими нормативно-правовими актами можуть встановлюватися інші види документації із землеустрою.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі Терміни Вартість
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі від 12000 грн. (індивідуально)

Документи для замовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 1. Нотаріально посвідчений документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку;
 2. Витяг з рішення, на підставі якого була надана земельна ділянка;
 3. Копія свідоцтва про право власності на будинок, якщо земельна ділянка забудована;
 4. Копія технічного паспорта на будинок (всі сторінки), якщо земельна ділянка забудована;
 5. Довідка з сільської (селищної, міської) ради про відсутність забудови, якщо земельна ділянка не забудована. (На ділянки для ведення садівництва – довідка голови садового товариства );
 6. При оформленні спадщини – запит нотаріуса,копія свідоцтва про смерть,копія паспорта та ідентифікаційного номерапомерлого;
 7. Копія паспорта та ідентифікаційного номера (копії правовстановлюючих документів для юридичної особи);
 8. Копія паспорта та ідентифікаційного номера;
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі Терміни Вартість
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі від 5000 грн. (індивідуально)

Документи для замовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 1. Нотаріально посвідчений документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку;
 2. Витяг з рішення, на підставі якого була надана земельна ділянка;
 3. Копія свідоцтва про право власності на будинок, якщо земельна ділянка забудована;
 4. Копія технічного паспорта на будинок (всі сторінки), якщо земельна ділянка забудована;
 5. Довідка з сільської (селищної, міської) ради про відсутність забудови, якщо земельна ділянка не забудована. (На ділянки для ведення садівництва – довідка голови садового товариства );
 6. При оформленні спадщини – запит нотаріуса,копія свідоцтва про смерть,копія паспорта та ідентифікаційного номерапомерлого;
 7. Копія паспорта та ідентифікаційного номера (копії правовстановлюючих документів для юридичної особи);
 8. Копія паспорта та ідентифікаційного номера;

Встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на  місцевості) проводиться  відповідно  до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

Встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на  місцевості) здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Документація із землеустрою щодо встановлення меж житлової та громадської забудови розробляється  у  складі  генерального  плану населеного  пункту,  проектів  розподілу територій і є основою для встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка.

У разі,  якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками,  струмками,  каналами,  лісосмугами,  шляхами, шляховими спорудами,  парканами,  огорожами,  фасадами  будівель  та  іншими лінійними  спорудами  і  рубежами  тощо),  межові  знаки можуть не встановлюватися.

Власники землі та землекористувачі,  у тому  числі  орендарі, зобов’язані  дотримуватися  меж  земельної ділянки,  закріпленої в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка.

Межові знаки здаються  за  актом  під  нагляд  на  збереження власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям.

Вихідний пакет документів:

 1. Нотаріально завірена копія Державного акту на земельну ділянку.
 2. Нотаріально завірена копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно та технічний паспорт (якщо на земельній ділянці присутні будівлі).
 3. Копії документів фізичної або юридичної особи.

Етапи робіт, які будуть виконані:

 1. Аналіз вихідного пакету документів та підготовчі геодезичні та землевпорядні роботи.
 2. Виїзд геодезичної бригади на місцевість та кадастрова зйомка земельної ділянки.
 3. Обробка геодезичних вимірів та складання меж земельної ділянки.
 4. Виготовлення технічної документації та підписання замовником, сільською (міською, селищною) радою та суміжними землевласниками.
 5. Державна реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (14 робочих днів).

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Терміни Вартість
технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок від 12000 грн. (індивідуально)

Документи для замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

 1. Нотаріально завірена копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку;
 2. Нотаріально завірена копія нотаріальної згоди на поділ / об’єднання земельної ділянки;
 3. Копія свідоцтва про право власності на будинок, якщо земельна ділянка забудована;
 4. Копія технічного паспорта на будинок (всі сторінки), якщо земельна ділянка забудована;
 5. Довідка з сільської (селищної, міської) ради про відсутність забудови, якщо земельна ділянка не забудована. (На ділянки для ведення садівництва – довідка голови садового товариства );
 6. Копія паспорта та ідентифікаційного номера (копії правовстановлюючих документів для юридичної особи);
 7. Інформаційна довідка щодо земельної ділянки.
Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Терміни Вартість
документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок від 5000 грн. (індивідуально)

Документи для замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

 1. Нотаріально завірена копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку;
 2. Нотаріально завірена копія нотаріальної згоди на поділ / об’єднання земельної ділянки;
 3. Копія свідоцтва про право власності на будинок, якщо земельна ділянка забудована;
 4. Копія технічного паспорта на будинок (всі сторінки), якщо земельна ділянка забудована;
 5. Довідка з сільської (селищної, міської) ради про відсутність забудови, якщо земельна ділянка не забудована. (На ділянки для ведення садівництва – довідка голови садового товариства );
 6. Копія паспорта та ідентифікаційного номера (копії правовстановлюючих документів для юридичної особи);
 7. Інформаційна довідка щодо земельної ділянки.

Технічна  документація  із  землеустрою  щодо поділу та об’єднання земельних ділянок включає:

а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання  документації,  затверджене замовником документації;
в) кадастрові  плани  земельних  ділянок,  які об’єднуються в одну земельну  ділянку,  або  частини  земельної   ділянки,   яка виділяється в окрему земельну ділянку;
г) матеріали польових геодезичних робіт;
ґ) акт  приймання-передачі  межових  знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;
д) перелік обтяжень прав на земельну ділянку,  обмежень на її використання та наявні земельні сервітути;
е) нотаріально   посвідчена  згода  на  поділ  чи  об’єднання земельної  ділянки заставодержателів, користувачів  земельної ділянки   (у разі перебування  земельної  ділянки  в  заставі, користуванні);
є) згоду власника земельної  ділянки,  для  земель  державної власності   —  органу,  уповноваженого  здійснювати  розпорядження земельною ділянкою,  на  поділ  чи  об’єднання  земельних  ділянок користувачем  (крім  випадків поділу земельної ділянки у зв’язку з набуттям права власності  на  житловий  будинок,  розташований  на ній).

Вихідний пакет документів:

 1. Нотаріально завірена копія Заяви щодо поділу або об’єднання земельної ділянки.
 2. Нотаріально завірена копія правовстановлюючих документів на земельну ділянку.
 3. Нотаріально завірена копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно та копія технічного паспорту (якщо на ділянці є будинок).
 4. Копія документів фізичної або юридичної особи.

Етапи робіт, які будуть виконані:

Поділ земельної ділянки:

 1. Аналіз вихідного пакету документів та підготовчі геодезичні та землевпорядні роботи.
 2. Виїзд геодезичної бригади на місцевість та кадастрова зйомка земельної ділянки.
 3. Обробка геодезичних вимірів та виготовлення плану поділу земельної ділянки з погодженням з замовником.
 4. Виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки та підписання замовником.
 5. Державна реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (14 робочих днів).

Об’єднання земельних ділянок:

 1. Аналіз вихідного пакету документів та підготовчі землевпорядні роботи.
 2. Виготовлення плану об’єднання земельних ділянок та підписання замовником.
 3. Виготовлення технічної документації щодо об’єднання земельної ділянки та підписання замовником.
 4. Державна реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі (14 робочих днів).

Якщо на ділянці розташовано нерухоме майно, то виїзд геодезичної бригади обов’язкове при обох видах робіт.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Терміни Вартість
технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 12000 грн. (індивідуально)

Документи для замовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

 1. Нотаріально посвідчений документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку;
 2. Договір сервітуту (нотаріально посвідчена копія);
 3. Копія свідоцтва про право власності на будинок, якщо земельна ділянка забудована;
 4. Копія технічного паспорта на будинок (всі сторінки), якщо земельна ділянка забудована;
 5. Копія паспорта та ідентифікаційного номера.
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Терміни Вартість
технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 5000 грн.

Документи для замовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 1. Нотаріально посвідчений документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку;
 2. Договір сервітуту (нотаріально посвідчена копія);
 3. Копія свідоцтва про право власності на будинок, якщо земельна ділянка забудована;
 4. Копія технічного паспорта на будинок (всі сторінки), якщо земельна ділянка забудована;
 5. Копія паспорта та ідентифікаційного номера.

Встановлення меж   частини   земельної   ділянки,   на    яку поширюються права суборенди,  сервітуту, проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

Технічна документація із землеустрою  щодо  встановлення  меж частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються права суборенди, сервітуту, включає:

а) пояснювальну записку;
б) технічне завдання на складання  документації,  затверджене замовником документації;
в) кадастровий  план  земельної  ділянки  із  зазначенням меж частини земельної ділянки,  на яку  поширюються  права  суборенди, сервітуту;
г) матеріали польових геодезичних робіт;
ґ) копії  документів,  що  є  підставою  для  виникнення прав суборенди, сервітуту.

Технічна документація щодо встановлення і зміни меж населених пунктів

Вихідні дані:

 1. Проект формування території і встановлення меж.
 2. Матеріали щодо інвентаризації та відведення земельних ділянок юридичним і фізичним особам для різного цільового використання в межах сільської ради.
 3. Матеріали містобудівної документації.
 4. Рішення сільської ради про затвердження Генерального плану.
 5. Генеральний план.
 6. Планово – картографiчна основа масштабу 1:2000, на якiйрозробляеться генеральний план (цифрова векторна у форматi DМF, DWG, SHP та цифровiортофотоплани)
 7. Виписки із земельно-статистичної звітності (форма 6-зем)

Порядок виконання робіт:

 1. Збiр, систематизацiя, аналiз i вивчення вихщних даних.
 2. Пiдбiрпланово-картографiчнихматерiалiв, польовi роботи, камеральнi роботи.
 3. Розробка планово-картографічних матеріалів, підготовка текстових матеріалів, перевірка та оформлення документації із землеустрою
 4. Пiдготовкаматерiалiв для погодження документації iз землеустрою та направлення їїна погодження, отримання результатів погодження, необхiдних для проходження державної землевпорядної експертизи.
 5. Отримання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи по проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту.

Вартість послуг: від 150 грн/га, але не менше 20 000 грн.