Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань

Безкоштовна консультація

Руденко Руслан

Керівник відділу

Сучасне українське законодавство передбачає ряд чітко встановлених процедур, необхідних для оформлення новоствореної юридичної особи, громадського формування чи фізичної особи підприємця, зокрема – внесення основної інформації про даний суб’єкт до Єдиного Державного Реєстру. Легітимізація будь-яких змін наданих даних відбувається шляхом їх публікації у цьому ж інформаційному реєстрі. Припинення діяльності компанії (ФОП, громадського формування) також проводиться через аналогічну процедуру. Витяг з ЄДР здебільшого використовується як підтвердження існування, роду діяльності, адреси, тощо.

Витяг з ЄДР юридичних осіб

Даний документ про власну компанію може знадобитись:

 • При виконанні компанією будь-яких комерційних операцій з власним чи чужим майном.
 • Для відкриття банкового рахунку, отримання кредиту і т.д.
 • Для можливості брати участь у тендерах, аукціонах роботодавців, тощо.

Крім того, витяг з ЄДР юридичних осіб – надійний документ для перевірки контрагента (достовірність наданої адреси, даних про керівника, види допустимої діяльності, об’єми уставного капіталу, тощо).

Витяг з ЄДР фізичних осіб

Будь-яка юридично значуща дія з боку підприємця є неможливою без наявності у нього витягу з ЄДР фізичних осіб. Цей документ містить детальну інформацію про підприємця, зокрема – реєєстраційні дані, відомості, що дозволяють ідентифікувати дану фізичну особу, відомості про її постановку на облік у податкових органах чи фондах, а також види можливої економічної діяльності. Найбільш типовими причинами одержання витягу з ЄДР фізичних осіб є наступні:

 • Участь у тендерах, конкурсах чи торгах.
 • Відкриття банківського рахунку.
 • Підтвердження ліквідації підприємства.
 • Списання надмірної дебіторської заборгованості.
 • Підтвердження повноважень керівника.
 • Проведення комерційних операцій з нерухомістю.
 • Одержання ліцензій на певні види діяльності.

Витяг з ЄДР громадських формувань

Під громадським формуванням здебільшого розуміють спілку фізичних осіб (та/або компаній), які займаються спільною діяльністю. Такі угрупування носять некомерційний характер, і, хоча й можуть проводити прибуткові операції, однак одержані кошти при цьому йдуть переважно на благодійні цілі, відкриття аматорських чи дитячих клубів, облаштування спортивних майданчиків чи інші форми задоволення соціуму. Діяльність громадського формування є правомірним після його реєстрації у Єдиному реєстрі. Витяг з ЄДР громадських формувань є потрібним для підтвердження статусу спілки, інформації про неї, мінімізації оподаткування, а також – для правомірного проведення будь-яких прибуткових акцій чи комерційних операцій з нерухомістю.

Як отримати Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань

Процедура отримання виписки з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань проводиться однаково, незалежно від суб’єкта. Для цього замовник чи його представник повинен надати виконавцю наступні документи:

 1. Запит про надання відомостей з Єдиного Державного Реєстру (подається у формі заповненого бланку, передбаченого Законодавством)
 2. Підтвердження про сплату послуги (копія квитанції з банку, терміналу чи поштового відділення або копія платіжного доручення з відміткою банку).

Документи можуть подаватись поштою, особисто чи у електронній формі. Офіційний термін виконання запиту складає 24 години (один робочий день). Підставами для відмови у наданні витягу з ЄДР є відсутність підтвердження оплати адміністративної послуги або відсутність у запиті необхідних критеріїв пошуку суб’єкта.