Юридичні особи, ФОП, громадські формування

Безкоштовна консультація

Руденко Руслан

Керівник відділу
Вид послуги Строк надання Вартість послуг (грн)*
Підготовка документів необхідних для створення, внесення змін до відомостей та рішення про припинення юридичної особи 3 робочі дні 1500
24 години 3000
Реєстрація створення/припинення юридичної особи чи фізичної особи-підприємця від 30 хвилин безкоштовно
Реєстрація змін до відомостей про юридичну особу 24 години 530
6 годин 1590
2 години 3180
Виправлення технічної помилки щодо юридичної особи 24 години 160
Реєстрації змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи-підприємця 24 години 180
6 годин 530
2 години 1080
Виправлення технічної помилки щодо фізичної особи-підприємця 24 години 50
Надання витягу з ЄДР у паперовій формі 24 години 90

Зверніть увагу! Зазначена вартість не включає комісію банку, а також плати за обслуговування при наданні послуг щодо реєстраційних дій. Повну вартість послуги ви можете дізнатися у менеджера.

Проведення всіх законодавчо необхідних процедур зі створення ФОП (фізичної особи підприємця), юридичної особи та ГО (громадської організації) є запорукою легітимного існування та функціонування такого утворення. Зміна первинних даних (зміна адреси, кведів, зміна директора, тощо) щодо вже створених об’єктів підприємницької чи громадської діяльності вважається дійсною лише після юридично передбаченої процедури внесення цієї інформації до відповідного реєстру компетентною особою. Крім того, як створення юридичної особи, так і її ліквідація вважається дійсною лише після виконання реєстратором послідовності дій, передбачених українськими законами.

Реєстрація юридичної особи, ФОП, громадської організації

Перед початком реєстрації юридичної особи, засновники повинні вирішити питання про майбутню юридичну адресу, назву підприємства, розміри статутного капіталу та принцип його розподілу, а також обрати керівника компанії. Інформацією про такі рішення є зазвичай протокол загальних зборів засновників.

Як і при створенні громадської організації, у випадку юридичної особи заявником на реєстрацію можуть виступати засновники, або їх офіційно уповноважені представники, які подають пакет наступних документів:

 • Реєстраційна карта (заповнена) про подання на держреєстрацію юридичної особи (створення ГО).
 • Рішення засновників про формування юридичної особи (оригінал або нотаріально завірена копія).
 • Установчі документи (у двох примірниках) та індивідуальний статут (крім випадків вибору майбутньої діяльності в рамках модельного статуту).
 • Якщо засновниками є юридичні особи, слід надати документи, що свідчать про структуру їх власності.
 • Квитанцію про сплату адміністративного збору за послугу.

На відміну від створення фізичної особи підприємця, оформлення юридичних осіб є більш персоналізованим процесом, що часто потребує до стандартного пакету додаткових документів (свідоцтво прав на земельний наділ для фермерів, рішення антимонопольного комітету, тощо). Підтвердженням внесення наданих даних до Держреєстру є повернутий замовнику примірник установчої документації з відповідною відміткою реєстратора та виписка з Єдиного Державного реєстру.

Реєстрація ФОП є набагато простішою. Попередньо заявнику слід визначитися з бажаною системою оподаткування, групу спрощеної системи сплати податків, а також обрати за класифікатором види майбутньої діяльності. Реєстратору подають:

 • Заповнена картка (форма №10) на реєстрацію.
 • Копія довідки про ІПП заявника.
 • При необхідності – заяви про діяльність за єдиним податком та про реєстрацію заявником ПДВ.
 • Квитанцію про сплату адміністративного реєстраційного збору.

Про успішну реєстрацію свідчить видана заявнику виписка з Держреєстру.

Процес реєстрації громадської організації є досить нескладним і не потребує багато часу, однак попередні дії від засновників будуть потребуватись попередні дії, зокрема – проведення установчих зборів та створення статуту. Реєстратору подають такі папери:

 • Заява на реєстрацію.
 • Інформація про керівника.
 • Протокол установчих зборів та додаток (реєстр осіб, які були присутні на засідання.
 • Прошитий з нумерацією один примірник статута.

Внесення змін до ФОП, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

При появі нових даних про діяльність приватного підприємства, фізична особа повинна звернутись до акредитованої особи, нотаріуса чи виконком місцевої влади для легітимізації цієї інформації (так само, як і при первинній реєстрації фізичної особи підприємця) шляхом внесення до Єдиного реєстру. Для виконання такої процедури замовник особисто, через уповноваженого представника чи поштою подає такі документи:

 • Заяву за формою 11 про держреєстрацію змін про ФОП. Бланк слід заповнювати українською мовою друкованими літерами від руки чи шляхом комп’ютерного набору з подальшим роздрукуванням та підписом замовника.
 • Квитанцію про сплату адміністративного збору за послугу.

Внесення змін у реєстр виконується протягом доби, після чого повертає з відміткою про виконану процедуру та надає код доступу до адміністративного порталу, де ці зміни також зафіксовано. Ці зміни автоматично повідомляються до фіскальних служб, пенсійного фонду та органи статистики.(можна вказати сайт де безкоштовно перевірити внесені дані до Єдиного державного реєстру)

Ліквідацію ФОП проводять за схожою схемою. Відповідна інформація вноситься уповноваженою особою на підставі форми-заяви, поданої підприємцем особисто чи через сервіс електронних послуг.

Внесення змін та ліквідація юридичної особи

Для того, щоб внести в реєстр зміни про юридичну особу, слід подати заповнену реєстраційну форму 4.(додаток) При поданні через пошту слід нотаріально засвідчити підпис заявника на картці. Так само, як при створенні ГО, в залежності від конкретного випадку (характеру змін), заявнику слід представити передбачені документи. Зазвичай це – рішення органу управління юридичної особи про виникнення відповідних змін. Протягом 1 робочого дня заявник отримує виписку про внесення даних у реєстр. Послуга потребує сплати за оприлюднення нової інформації, але не передбачає адміністративного збору.

При ліквідації юридичної особи знадобиться два візити до реєстратора. Спочатку замовник надає протокол рішення загальних зборів про припинення ЮО. Виконавець протягом 1 робочого дня вносить нові дані у реєстр і повідомляє про зміни пенсійний фонд, органи статистики та податкову. Наступний етап – проходження перевірки податківцями й пенсійним фондом та виплати кредиторам. По закінченні цих процедур замовник вдруге звертається до виконавця з такими документами:

 • Заява-форма про держреєстрацію припинення ЮО як наслідку її ліквідації.
 • Довідку з архівних установ про те, що всі документи, що потребують архівного зберігання, були прийняті від замовника.

На підставі цих паперів виконавець вносить запис про те, що дана ЮО виключена з Єдиного реєстру. З цього моменту юридична особа вважається офіційно ліквідованою.