Нормативно грошова оцінка

Безкоштовна консультація

Руденко Руслан

Керівник відділу

Нормативно грошова оцінка – це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами. Тобто це дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки.

Нормативно грошова оцінка Термін Вартість
Нормативно грошова оцінка земельних ділянок - від 15000 грн
Нормативно грошова оцінка земель населеного пункту - від 100 грн/га

Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться:

 • розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення – не рідше ніж один раз на 5-7 років;
 • розташованих за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення – не рідше ніж один раз на 7-10 років.

Нормативна грошова оцінка зазвичай необхідна в наступних випадках:

 • для розрахунку земельного податку;
 • для розрахунку розміру орендної плати при оренді земельної ділянки;
 • для розрахунку втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва;
 • для розрахунку оплати державного мита під час оформлення договорів купівлі-продажу, міни, дарування земельної ділянки;
 • при спадкуванні земельної ділянки.

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту складається технічна документація, в якій визначається вартість 1 кв.м., вона затверджується сільською, селищною, міською радою. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки громадяни можуть отримати виключно через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

Нормативно грошова оцінка земель насалених пунктів

Вихідні дані:

 1. дані державної статистичної звітності з кількісного обліку земель на територію населеного пункту (форма №№ 6-зем на 1.01 року виконання оцінки).
 2. затверджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту (за наявності).
 3. Топографічна основа на паперових (магнітних) носіях.
 4. Схеми інженерних мереж (тепло-, газо-, електро-, водопостачання, каналізація).
 5. перелік підприємств та організацій міста станом на 1.01. року виконання оцінки.
 6. схеми маршрутів міського транспорту (для міст).
 7. відновна (первісна) вартість основних фондів інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту станом на 1.01 року виконання оцінки (відповідно до рекомендованих форм – Додатки Б1-Б24 Стандарту СОУ ДЗКР 00032632-012-2009)
 8. назва природно-сільськогосподарського району, до якого відноситься населений пункт, та його номер згідно природно-сільськогосподарського районування.
 9. середні вартості та середні бали бонітетів ґрунтів по угіддях (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища) станом на 1.07.1995 р. для даного природно-сільськогосподарського району.
 10. схема агровиробничих груп ґрунтів в межах населеного пункту, або по суміжних територіях КСП в М 1:10000 – 1:25000.
 11. матеріали затвердженого Генерального плану населеного пункту в повному обсязі, історико-архітектурного плану, зон охорони курорту, матеріали по пам’ятках археології та їх охоронних зон.
 12. матеріали попередньої нормативної грошової оцінки земель населеного пункту в повному обсязі.

Порядок виконання робіт:

 1. Збір та опрацювання інформації, планово-картографічних матеріалів.
 2. Розробка, складання і узгодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель: визначення та коригування земельнооціночних одиниць (оціночних районів), визначення комплексного індексу цінності території, визначення економіко-планувальних зон, складання ґрунтової карти, визначення базової вартості, складання та упорядкування зібраної інформації, планово-картографічних матеріалів, складання пояснювальної записки, доопрацювання й виправлення зауважень.
 3. Передача виготовленої документації для проведення державної експертизи землевпорядної документації до уповноваженого органу.

Нормативно грошова оцінка земельних ділянок (за межами населеного пункту)

Вихідні дані:

 1. Копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку.
 2. Копія паспорта та ідентифікаційного номера (копії правовстановлюючих документів для юридичної особи).
 3. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 4. Довідка про склад угідь по формі 6-Зем (із зазначенням категорії земель, місця розташування (в межах, за межами н/п), № графи та рядка).
 5. Кадастровий план земельної ділянки.
 6. Викопіювання (ситуаційна схема) з індексної кадастрової карти (або проекту формування території) з обов’язковим зображенням існуючої межі найближчого населеного пункту.

Порядок виконання робіт:

 1. Збір та опрацювання інформації.
 2. Розробка, складання і узгодження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.
 3. Передача виготовленої документації для проведення державної експертизи землевпорядної документації до уповноваженого органу.