Державна Реєстрація права власності на нерухоме майно

Безкоштовна консультація

Руденко Руслан

Керівник відділу

Державна реєстрація прав на будь-яку нерухомість є обов’язковою як для фізичних, так і для юридичних осіб. Здійснюючи цю законодавчо регульовану процедуру, уповноважені органи вносять до держреєстру інформацію про те, що замовник дійсно має легітимне право власності на даний об’єкт. Зареєстроване майно можна на законних підставах продавати, дарувати, здавати в оренду, тощо.

Вид послуги Строк надання Вартість послуг (грн)
Реєстрація права власності на нерухомість 5 робочих днів 180
2 робочі дні 1760
1 робочий день 3520
2 години 8810
Реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) 5 робочих днів 90
2 робочі дні 880
1 робочий день 1760
2 години 4410
Реєстрація обтяжень, іпотеки 2 робочі дні 90
Внесення змін до записів Державного реєстру прав, у т.ч. виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника 1 робочий день 70
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі 1 робочий день 40

Зверніть увагу! Зазначена вартість не включає комісію банку, а також плати за обслуговування при наданні послуг щодо реєстраційних дій. Повну вартість послуги ви можете дізнатися у менеджера.

 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такі документи було знищено одночасно із знищенням такого об’єкта)
 • документ, відповідно до якого підтверджується факт знищення
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документи, що підтверджують право власності на нерухоме майно належного власника
 • рішення суду, що набрало законної сили, про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадку, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт
 • технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документи, що підтверджують набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно
 • витяг із Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи
 • документ, що містить відомості про склад спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими заведено відповідну спадкову справу
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника реорганізованого КСП про виділення майна в натурі, засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою
 • акт приймання-передачі нерухомого майна
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника реорганізованого КСП про виділення майна в натурі, засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою
 • акт приймання-передачі нерухомого майна
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування
 • документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність з погосподарської книги
 • виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, – сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна (справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”)
 • рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна (справжність підписів на акті приймання-передачі майна або іншому документі засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”)
 • рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою)
 • письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності)
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо)
 • у разі придбання майнових прав на об’єкт нерухомості документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є договір купівлі-продажу майнових прав
 • у разі придбання особою безпроцентних облігацій, за якими базовим товаром є одиниця нерухомості, документами, що підтверджують набуття у власність, є договір купівлі-продажу облігацій та документ, згідно з яким здійснилося закріплення
 • у разі участі особи у фонді фінансування будівництва документом, що підтверджує набуття у власність закріпленого за особою об’єкта будівництва, є видана управителем такого фонду довідка про право довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність чи надання у постійне користування або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у постійне користування
 • документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • витяг з Державного земельного кадастру
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення іншого речового права на нерухоме майно
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
 • письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність)
 • договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалась у результаті спільної діяльності)
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили
 • документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяження речового права на нерухоме майно
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності на нерухоме майно
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам (крім випадку, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • ліквідаційний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, та письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого майна або рішення відповідного органу про подальше використання зазначеного майна (у разі ліквідації юридичної особи)
 • передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи
 • розподільний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи (у разі поділу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи)
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документи щодо зміни ідентифікаційних даних суб’єкта права, визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому числі зміни його технічних характеристик
 • виявлення технічної помилки в записах Державного реєстру прав чи документах, виданих за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
 • документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (документ не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний об’єкт нерухомого майна, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав)
 • письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність)
 • договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності)
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
 • паспорт громадянина України
 • ідентифікаційний код платника податків
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи
 • довідка дачного, гаражного чи іншого кооперативу кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі
 • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
 • документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси
 • технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна

Починаючи з 2016 року нова редакція законодавства дозволила проводити реєстрацію права власності, користуючись послугами не лише держреєстратора, а й приватного нотаріуса чи компетентних і уповноважених співробітників органів місцевого самоврядування. При цьому власнику видається не свідоцтво прав, а витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності з інформацією про те, що даний об’єкт було внесено до державного реєстру.

Державна реєстрація права власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення

Реєстрація права власності на квартиру чи інші форми приміщень і споруд є необхідною процедурою для можливості виконання над нею будь-яких комерційних чи інших операцій, передбачених Законодавством. Передусім виконати реєстрацію слід для повністю збудованого майна, яке не було зареєстроване до початку 2013 року (без документу про набуття прав на нього держави чи комунальних організацій). Для цього замовник подає у реєстраційний орган заяву:

 • Техпаспорт на дану нерухомість.
 • Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо даного об’єкта.
 • Підтвердження від органу місцевого самоврядування про те, що об’єкт перебуває у комунальній власності – для реєстрації прав комунальної власності. Якщо нерухомість перебуває у державній власності, слід надати підтвердження від Фонду держмайна чи одного з його відділень у регіонах.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку

Реєстрація права власності на земельну ділянку потрібна передусім для можливості здійснення над нею цивільно-правових операцій (продаж, передавання в оренду, дарування і т.ін.). Для виконання реєстраційної процедури власник разом з заявою повинен надати такі документи (копії):

 • Паспорт чи інший документ, що підтверджує особу замовника.
 • ІНН.
 • Документ-підтвердження виникнення або переходу права власності та дану ділянку (наприклад, державний акт, договір купівлі-продажу, рішення суду, тощо).
 • Квитанції про сплату адміністративного збору.

Державна реєстрація новобудови

Новобудова або первинна нерухомість – це об’єкт нерухомого майна, який дотепер не підлягав цивільно-правовим операціям (продаж, дарування, тощо) і набувається переважно у компанії-забудовника чи інвестора. Для реєстрації права власності на житлове приміщення чи нежитлову будівлю такого типу частину необхідних документів подає забудовник для їх внесення до Держреєстру прав власності. Особа-замовник для закінчення цієї процедури подає:

 • Підтвердження виникнення права власності на дане майно (наприклад, інвестиційний договір чи договір купівлі-продажу майнових прав).
 • Технічний паспорт на об’єкт.
 • Квитанції про сплату адміністративного збору.

Державна реєстрація незавершеного будівництва

Об’єктом незавершеного будівництва вважається будь-який об’єкт нерухомості, який є не придатним для виконання власного функціонального призначення внаслідок невиконання усіх передбачених робіт при його створенні. У загальному випадку процедура держреєстрації прав на таку нерухомість потребує наступного пакету документів:

 • Підтвердження речових прав на ділянку під будівлею (якщо ця земля ще не є внесеною до Держреєстру прав).
 • Підтвердження права (дозвіл) на подальші будівельні роботи.
 • Техпаспорт на даний об’єкт.

Якщо реєстрація провожиться з метою приватизації, заявнику слід додати до наведеного переліку:

 • Копію наказу Фонду держмайна про дану нерухомість включено до списку об’єктів, які можна приватизувати.
 • Копію наказу з органу приватизації про відповідне рішення щодо приватизації об’єкта.
 • Якщо заявник отримав об’єкт нерухомості за договором, слід надати цей договір.

Державна реєстрація реконструйованого об’єкту

Згідно законодавчого визначення реконструкцією об’єкту нерухомості вважається його перебудова з метою поліпшення функціональності, комфорту мешканців, експлуатації, тощо. До даної категорії відноситься переобладнання горища, ліквідація чи підсилення несучих конструкцій, зміни у системі комунікацій, надбудови й прибудови, тощо. Виконуватись може зі згоди усіх мешканців і власників та з дозволу комітету місцевої Ради нардепів.

Перепланування ж – це зміна існуючого проекту об’єкта на більш вигідний власником (наймачем, орендарем). Являє собою комплекс робіт зміні положення чи знесенню легких перегородок, переобладнанню балконів, формування нових входів, тощо. Перепланування виконується довільно власником і не повинно ніяким чином впливати на інтереси сусідів.

Після закінчення реконструкції об’єкт нерухомості підлягає обов’язковій Державній реєстрації права власності на нього. Для реєстрації права власності на нежитлове приміщення чи житлової нерухомості замовнику слід подати заяву і наступний пакет документів:

 • Підтвердження права власності на нерухомість до її реконструювання.
 • Технічний паспорт будівлі.
 • Декларація про готовність реконструйованого об’єкта до експлуатації)
 • Документ, який підтверджує присвоєння будівлі адреси (якщо будівельні роботи проводились за рахунок інвестицій).

Припинення права власності

Припинення права власності виникає за певних обставин, які юридично пов’язуються з ліквідацією права в цілому чи його переходом до інших суб’єктів. Подібні ситуації є результатом значної кількості чинників, серед яких – відчуження майна власником, його відмова від прав, реквізиція, тощо. Договір про купівлю-продаж теж є однією з таких підстав: одна сторона позбавляється прав на власність, інша їх набуває.

Одним з типових варіантів є припинення права власності на об’єкт незавершеного будівництва з волі власника внаслідок руйнування майна, його нерентабельності, тощо. Для такого випадку реєстрації припинення права власності, заявник подає юристу документ, що підтверджує його наявне право на даний об’єкт (якщо він не є включеним до Держреєстру). У випадку, коли реєструється припинення права у зв’язку зі знищенням майна, заявник подає додатково документ, що підтверджує факт знищення нерухомості.