Оцінка майна боржника

Безкоштовна консультація

Руденко Руслан

Незалежний експерт-оцінювач

Україна захищає права кредитора (як фізичної, так і юридичної особи) у разі, якщо боржник не може погасити необхідну суму в обумовлені угодою строки. Після вирішення суперечки на користь кредитора суд видає постанову на арешт і повне або часткове вилучення майна боржника для його подальшої публічної реалізації. Перед стартом продажів необхідно встановити повне розуміння вартості активів боржника.

Оцінка майна боржника Термін Вартість
Оцінка майна боржника 1 день 1000 грн.

Оцінка майна боржника є комплексом практичних процедур, що застосовується компетентним фахівцем або групою фахівців з метою встановлення точної ринкової вартості для адекватних продажів на спеціальних торгах з метою погашення заборгованості. Згідно з вітчизняним Законодавством, для оцінки призначається спеціальний безкоштовний виконавець – судовий пристав. Практичну частину роботи виконує незалежний експерт у даній галузі. Така форма аутсорсингу буде досить перспективною, оскільки замовник сплачує порівняно невелику вартість оперативних послуг без походів до Адміністрації та стояння в черзі під кабінетами чиновників.

Функції судового пристава для проведення оцінки майна боржника в Києві

Призначеному судовому приставу існуюче Законодавство ставить у робочий обов’язок організацію всіх робіт по визначенню ціни на арештоване майно і, відповідно, надає повний правовий і фізичний доступ до цінних речей боржника. Мається на увазі, що призначений судочинством пристав повинен вільно орієнтуватися в даній галузі, однак при цьому, чиновник повинен протягом місяця найняти оцінювача, який і буде виконувати практичну частину такої роботи. Такий хід використовується для того, щоб вивести точну суму, яка відображатиме вартість розглянутих об’єктів саме в контексті «товар на сьогодні»: тобто за актуальною на сьогодні ціною аналогів. Крім того, виклик фахівця зі сторонніх структур гарантує його неупередженість і незалежність навіть при тиску «зверху». Слід підкреслити, що майно боржника аналізують переважно сторонні оцінювачі, які призначаються приставом протягом 1 місяця з моменту його вступу на дану посаду.

Як здійснюється оцінка майна боржника оцінювачем

Оцінювач, приступаючи до роботи, вільний використовувати будь-яку методику для встановленя найбільш точної ринкової ціни на дану нерухомість. Зазвичай фахівець застосовує один з наступних підходів:

  1. Прибутковий. Такий спосіб полягає у прогнозуванні можливого прибутку від експлуатації даного об’єкта, наприклад – від здачі в оренду. На основі отриманих даних і визначається матеріальна цінність такого майна. Реалізація методики буде ефективною при наявності реальних даних як про дохідну, так і про видаткову складові: оцінювач встановлює період під прогнозування і для даного проміжку часу кількісно оцінює прибуткові здатності об’єкта, паралельно погодивши передбачувану суму з витратами і ставкою дисконтування.
  2. Порівняльний. Майно боржника у Києві ретельно класифікується і порівнюється з подібними об’єктами на столичному ринку нерухомості з метою встановлення адекватної вартості. Порівняння здійснюється за заздалегідь визначеним комплексом критеріїв. Порівняльні показники можуть відрізнятись для різних аналогів. У будь-якому випадку, завдання оцінювача вибудувати відібрані критерії в єдину систему цілком логічно відображатиме актуальну ринкову вартість майна.
  3. Витратний. Методика розглядає вартість об’єкта з позицій витрат – капіталовкладень, які належить внести майбутньому власнику для полагодження чи профілактики загального технічного стану або навіть заміни існуючої будови на нову. Іншими словами, фахівець шукає найдрібніші вади у майні і визначає вартість їх ліквідації.

Виконуючи свою роботу, оцінювач рухається за чітко організованою схемою. Спочатку сам фахівець або його компанія укладає з клієнтом договір про надання певних послуг. Потім здійснюється відбір найбільш ефективних методик, збір інформації та аналіз результатів. На основі систематизованих даних пишеться звіт про виконану роботу з аргументацією вибору підходів і відкритими розрахунками кінцевої вартості.

Хто може законно здійснювати оцінку майна боржника

Визначення вартості арештованого або заставленого майна – це комплекс спеціальних практичних процедур і емпіричних розрахунків, що вимагає від виконавця чималого досвіду і кваліфікації. Вартість оцінки майна боржника в Києві «плаває» у досить широкому діапазоні, і, як правило, низька вартість є пропорційною якості наданих послуг. З іншого боку, занадто високі розцінки часто бувають пов’язаними з ім’ям компанії, а не з конкретними практичними перевагами. В даному випадку варто орієнтуватися на середні розцінки і вибирати нашу компанію.

  • Оцінка майна в рамках правового поля – наша основна спеціалізація.
  • З вами працюватимуть тільки фахівці, які мають колосальний досвід роботи з нерухомістю, що підлягає передачі або реалізації за заборгованість.
  • Кінцеву вартість роботи і терміни її закінчення ви дізнаєтеся до початку виконання.
  • Ми готові розпочати роботу з вами негайно після оформлення замовлення. Можлива робота в режимі терміновості. ·
  • Наші послуги надаються на основі договору, в якому передбачено дотримання періоду робіт, незмінність цін, збереження конфіденційності.
  • Оформлення результатів виконується в суворій відповідності з законом. Отримані від нас документи відповідають вимогам судів та інших державних інстанцій.

Наша компанія – кваліфікована оцінка всіх форм нерухомості. Швидко. Якісно. Точно.