Кадастровий план земельної ділянки

Безкоштовна консультація

Руденко Руслан

Керівник відділу

Кадастрові плани земельних ділянок – картографічні документи, що містять графічне зображення земельних ділянок із зазначенням місця розташування їх меж, меж земель, обмежених (обтяжених) правами інших осіб, контурів земельних угідь, контурів об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках, та кадастровий номер земельної ділянки. Кадастровий план земельної ділянки – складова частина документації із землеустрою.

Кадастровий план земельної ділянки Термін Вартість
Кадастровий план земельної ділянки - 500 грн.

Вихідний пакет документів:

 1. Копії правовстановлюючих документів з кадастровим номером.
 2. Копії документів землевласника.

Етапи робіт, які будуть виконані:

 1. Аналіз вихідного пакету документів та підготовчі роботи.
 2. Виїзд геодезичної бригади (за необхідності).
 3. Обробка геодезичних вимірів.
 4. Складання кадастрового плану земельної ділянки.

Вимоги до складення та оформлення кадастрових планів земельних ділянок

Кадастрові плани земельних ділянок складаються:

 • юридичними  особами, що володіють   необхідним  технічним  і технологічним  забезпеченням  та  у складі яких працює за основним місцем роботи  не  менше  двох   сертифікованих інженерів-землевпорядників,  які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
 • фізичними  особами –  підприємцями,  які  володіють  необхідним технічним  і  технологічним  забезпеченням  та  є  сертифікованими інженерами-землевпорядниками,  відповідальними  за якість робіт із землеустрою.

Кадастрові плани земельних ділянок складаються у масштабі, який забезпечує чітке відображення

 • меж земельної ділянки;
 • координат поворотних точок меж земельної ділянки;
 • лінійних промірів між поворотними точками меж земельної ділянки;
 • кадастрового номера земельної ділянки;
 • кадастрових номерів суміжних земельних ділянок (за їх наявності);
 • меж земельних угідь, обмежень (обтяжень) земельної ділянки (за їх наявності);
 • контурів об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці (за їх наявності);
 • меж вкраплених земельних ділянок сторонніх землевласників і землекористувачів (за їх наявності).

Невід’ємною частиною кадастрового плану земельної ділянки є таблиці із зазначенням координат усіх поворотних точок меж земельної ділянки, переліку земельних угідь, їх площ, відомостей про цільове призначення земельної ділянки та розробника документації із землеустрою на земельну ділянку.
Примірник кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії видається власнику (користувачу) земельної ділянки та є його власністю.

Кадастровий номер земельної ділянки – індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування.

Що варто знати про кадастровий номер земельної ділянки:

 • присвоюється земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру;
 • є ідентифікатором земельної ділянки у Державному земельному кадастрі;
 • система  кадастрової  нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України;
 • структура   кадастрових    номерів    земельної    ділянки визначається Кабінетом Міністрів України;
 • кадастровий  номер  скасовується  лише  у  разі скасування державної  реєстрації  земельної  ділянки.   Зміна   власника   чи користувача  земельної  ділянки,  зміна  відомостей  про  неї не є підставою для скасування кадастрового номера;
 • скасований кадастровий номер  земельної  ділянки  не  може бути присвоєний іншій земельній ділянці;
 • інформація   про  скасовані  кадастрові  номери  земельних ділянок зберігається у Державному земельному кадастрі постійно.