Внесення змін та виправлення технічних помилок

Безкоштовна консультація

Руденко Руслан

Керівник відділу

Будь-які зміни у інформації про ФОП чи юридичну особу, необхідно вносити до Єдиного Державного реєстру, лише після цього нові дані про суб’єкт будуть вважатися дійсними, а його дії – правомірними. Аналогічної процедури вимагає також і виявлення помилки (технічної чи з вини власника) щодо речових прав – Законодавством передбачена процедура виправлення у ДРРП.

Внесення змін та виправлення помилки до записів ДРРП з вини заявника

Внесення змін до Державного реєстру речових прав виконується уповноваженим виконавцем (державний реєстратор або нотаріус) у ряді наступних випадків:

 • У суб’єкта прав змінились ідентифікаційні дані.
 • Змінились технічні характеристики чи дані іншого роду про об’єкт нерухомості.
 • Після закінчення процедури реєстрації чи на одному з її етапів було виявлено помилку (описка, арифметичний прорахунок, тощо), допущену заявником при наданні вхідного пакету документів.

У будь-якому з цих випадків необхідно провести процедуру скасування попередніх записів у реєстрі та внесення змін. Для цього слід звернутись до виконавця, який виконував первинну реєстрацію речових прав (держреєстратор або нотаріус). При цьому заявник мусить подати наступні документи:

 • Заява (форма і спосіб заповнення передбачені Міністерством юстиції).
 • Посвідчення особи. У разі звернення представника власника – підтвердження його повноважень на порушення процедури змін.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Документи, що свідчать про виникнення змін у речовому праві.
 • Документ, у якому була допущена помилка.
 • Підтвердження сплати за надання інформації та за внесення змін до держреєстру.

Виправлення технічної помилки в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Суто технічною вважається помилка, яку було допущено внаслідок неправильної роботи програмного чи технічного обладнання (не з вини реєстратора чи нотаріуса). Процедура виправлення технічної помилки в єдиному державному реєстрі залежить від етапу, на якому її було виявлено. Після реєстрації процедура та пакет документів вимагаються – такі ж як і при внесенні змін чи виправлення помилки, допущеної заявником. Якщо помилку виявлено у процесі реєстрації до формування витягу, то внесення змін можливе, якщо це дозволяє зробити технічне обладнання. У протилежному випадку реєстрація доводиться до кінця з помилковими даними, після чого у реєстр вносять зміни на загальних засадах.

Державна реєстрація змін до відомостей фізичної – особи підприємця

Зміна даних про підприємця – фізичну особу вимагає коригування інформації у Єдиному реєстрі. Причинами, що можуть спонукати до порушення такої процедури може бути зміна прізвища, номера облікової картки, адреси, тощо. Для реєстрації змін до ФОП, підприємець подає:

 • Заяву (бланк-форма, затверджена мінюстом).
 • Паспорт (копія 1-ї сторінки) та копія облікової картки. Представник суб’єкта подає підтвердження своїх повноважень.
 • Квитанцію або чек, що підтверджує сплату адміністративного збору.
 • Документи, які підтверджують виникнення змін.

Термін виконання замовлення складає 1 робочий день.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу

При внесенні змін до юридичної особи у Єдиний реєстр, пакет необхідних документів значною мірою залежить від характеру нових даних.

Якщо така інформація не відноситься до змін в установчих документах, заявник повинен надати лише заповнену заяву (форма №4) та підтвердження повноважень представника. Сплата адміністративного збору не проводиться.

При зміні керівництва, складу засновників, бенефіціарних власників, найменування, статутного капіталу, обмежень у представництві юридичної особи необхідно надати оригінал (або завірену копію) відповідного рішення уповноважених органів та додатково – документи, передбачені для кожного з перерахованих випадків. При цьому передбачено необхідність оплати адміністративних послуг, про що слід представити підтвердження.

Пакет документів подається за місцем державної реєстрації, виконавець приймає їх за описом і вносить зміни у реєстр на протязі одного робочого дня з моменту прийняття заяви.