Особливості оцінки земельних ділянок в Україні

Земля – ​​обмежений природний ресурс, з яким пов’язані різні сфери діяльності людини. У зв’язку з цим вона представляє високу цінність і на неї завжди є попит. Оскільки їй присвоюється певна вартість, оцінка землі необхідна як для економіки, так і людського суспільства в цілому. Вона необхідна для ефективного управління в даній сфері і встановленні обгрунтованих податків з боку держави.

Що таке експертна оцінка землі і її цілі

Сьогодні оцінка земельної ділянки – найважливіша послугою, яку виконують перед підписанням різних договорів, пов’язаних зі зміною власника або страхуванням. Вона супроводжує вирішення майнових суперечок, які можуть бути пов’язані зі збитками і їх відшкодуванням у відношенні власників ділянок землі. Її результати дозволяють визначити доцільність інвестування, обґрунтованість прийнятих рішень в сфері містобудування, оцінити ефективність ведення бухгалтерського обліку. Власники земельних ділянок і суспільство в цілому все частіше користуються послугами експертів, оскільки зацікавлені у визначенні реальної вартості свого майна.

Особливості проведення

Для отримання найбільш достовірних результатів експертна оцінка земельних ресурсів проводиться відповідно до принципів максимально ефективного використання. Експерти враховують такі чинники:

  1. Спосіб використання земельної ділянки;
  2. Прийнятність та доцільність застосування;
  3. Відповідність законодавчим вимогам.

Три підходу для визначення вартості

Розглянемо деякі особливості експертної оцінки земельної ділянки, характерні для нашої держави. Передбачено три методи: витратний, порівняльний і прибутковий, кожному з яких характерні свої особливості.

Витратний метод доцільно використовувати якщо мілини місце будь-які удосконалення або поліпшення об’єкта. У розрахунок беруть витрати, необхідні для повного відтворення модернізованого ділянки землі з урахуванням зносу використовуваних технологій.

Порівняльний метод спирається на такі особливості ринку, як відкритість і конкурентність. Він дозволяє визначити вартість конкретної ділянки землі на підставі вже існуючого з подібними характеристиками.

Прибутковий метод використовують для оцінки доходів, які може отримати власник або особа, яка отримала ділянку в оренду. Ринок оренди землі в нашій державі розвинений досить слабо, тому розрахунки з використанням даного методу кілька утруднені і його рідко використовують на практиці.

Для роботи експертам потрібно пакет документів, в якому відображені фізичні характеристики об’єкта і правовий статус. Слід враховувати регіон, в якому розташована ділянка, а також близькість до населеного пункту, оскільки ці фактори впливають на вартість.