Оцінка нерухомості

Якщо ви плануєте будь-які угоди, пов’язані з нерухомістю, наприклад, купівля-продаж, вступ в спадок або іпотечне кредитування, вам варто звернути увагу на отримання експертної оцінки. Це один з найважливіших елементів для укладення угод, пов’язаних з нерухомістю

Експертна оцінка нерухомого майна – це процедура визначення ціни власності, майнових і немайнових прав, нематеріальних активів та бізнесу. Експертна оцінка нерухомого майна поряд з іншими видами оцінки є найбільш поширеним видом оцінки. Вона включає в себе визначення ціни об’єкта (юридичних прав на нього) для подальшої операції між продавцем і покупцем.

Оцінка нерухомості проводиться у разі:

 • здійсненні операцій купівлі-продажу;
 • внесенні в статутний капітал підприємств та об’єктів нерухомості;
 • визначенні нанесеного збитку;
 • оформленні договору застави для отримання кредиту;
 • для укладення договорів страхування;
 • для бухгалтерського обліку;
 • для визначення поточної ринкової, або іншої ціни об’єкту нерухомості (ліквідаційна, відновна) з метою ухвалення управлінських рішень.

Предметом незалежної експертної оцінки може бути житловий будинок, квартира, нежитлова будівля, а також земельні ділянки, бізнес та інші об’єкти. За результатами експертизи визначається їх реальна вартість.

Фахівці нашої компанії мають необхідні знання та відповідні сертифікати, що дозволяють проводити і оформляти незалежну експертну оцінку.

Для замовленная оцінки нерухомості необхідно подати наступні правовстановлюючі документи:

 • для фізичних осіб (паспорт (1, 2 і сторінка з пропискою) та ідентифікаційний код);
 • для юридичних осіб (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка ЄДРПОУ);
 • витяг з БТІ про реєстрацію прав власності на нерухоме майно;
 • документ, що посвідчує право власності на об’єкт, що оцінюється;
 • технічний паспорт об’єкта;
 • фото об’єкта нерухомості, що оцінюється;
 • додаткові матеріали, необхідні для проведення оцінки, розглядаються в індивідуальному порядку.

Наша компанія також проводить рецензування звітів з експертної оцінки. Ця процедура може здійснюватися на вимогу органів державної влади та місцевого самоврядування, судів, осіб, зацікавлених в неупередженому розгляді оцінки майна, а також самого замовника оцінки майна. Подати запит на рецензування звіту з експертної оцінки можуть також особи, які використовують оцінку майна та її результати для прийняття рішень.

Рецензування полягає в тому, що розгляд оцінки майна проводиться особою, яка не має особистої матеріальної або іншої зацікавленості в результатах оцінки. За результатами роботи рецензент готує рецензію у письмовій формі і скріплює її своїм підписом. Ця рецензія не містить власного висновку про вартість об’єкта оцінки, являючи собою виключно звіт про вже проведену оцінку майна. Рецензія повинна бути складена відповідно до вимог національного стандарту. Фахівці нашої компанії знають, як це робити, та із задоволенням Вам допоможуть!

Якщо у Вас виникнуть питання з приводу необхідних документів, а також проведення оцінки або її рецензування — телефонуйте нам!